W sprawie:
w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Data uchwały:
2019-08-30

Numer uchwały:
X.73.2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego