W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2019-2031

Data uchwały:
2019-08-30

Numer uchwały:
X.71.2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
2019-08-30