W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019

Data uchwały:
2019-08-30

Numer uchwały:
X.70.2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
2019-08-30 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego