PROJEKTY UCHWAŁ NA OBRADY X sesji Rady Gminy Baruchowo

DNIA 30 SIERPNIA 2019 R.

 

1.     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019.

2.     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2019-2031.

3.     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019.

4.     Projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.

5.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Baruchowo w sezonie zimowym 2019/2020, powierzonych przez Powiat Włocławski.

6.     Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta.