PROJEKTY UCHWAŁ NA OBRADY VIII SESJI RADY GMINY BARUCHOWO

DNIA 4 LIPCA 2019 R.

1.     Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów Gminy Baruchowo.

2.     Projekt uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

3.     Projekt uchwały w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Baruchowo.

4.     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019.

5.     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2019-2031.

6.     Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Baruchowo”

7.     Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Baruchowo”.

8.     Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Baruchowo”.

9.     Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.