W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baruchowo na lata 2019-2023”

Data uchwały:
2019-05-30

Numer uchwały:
VII.59.2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko-Pomorskiego