W sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Baruchowo za rok 2018.

Data uchwały:
2019-05-30

Numer uchwały:
VII.54.2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 30 maja 2019 r.