W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018

Data uchwały:
2019-05-30

Numer uchwały:
VII.53.2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 30 maja 2019 r.