W sprawie:
zmieniająca uchwałę Rdy Gminy Baruchowo w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2004-10-29

Numer uchwały:
XXI/130/04

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 138, poz. 2893 z dnia 31 grudnia 2004r.