W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019

Data uchwały:
2019-04-10

Numer uchwały:
VI.50.2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 10 kwietnia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj.-Pom.