PROJEKTY UCHWAŁ NA OBRADY VI SESJI RADY GMINY BARUCHOWO

DNIA 10 KWIETNIA 2019 r.

 

 

1.     Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Baruchowo oraz określenie granic obwodu publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019r.

2.     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019.

3.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Baruchowo.