W sprawie:
wyrażenia zgody na wydzierżawienie stacji uzdatniania wody i studni głębinowej nr 7 zlokalizowanych na dz. nr 297/99 i 297/100 obręb Goreń Duży gm. Baruchowo

Data uchwały:
2019-03-27

Numer uchwały:
V.48.2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 27 marca 2019 r.