W sprawie:
funduszu sołeckiego na rok 2020

Data uchwały:
2019-03-27

Numer uchwały:
V.42.2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 27 marca 2019 r.