W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019

Data uchwały:
2019-03-27

Numer uchwały:
V.40.2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 27 marca 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj.-Pom.