W sprawie:
"Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baruchowo na lata 2019-2023".

Data uchwały:
2019-02-14

Numer uchwały:
IV.38.2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko-Pomorskiego