W sprawie:
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wielo-letnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Data uchwały:
2019-02-14

Numer uchwały:
IV.33.2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko-Pomorskiego