W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie

Data uchwały:
2019-02-14

Numer uchwały:
IV.31.2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko-Pomorskiego