W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2019-2031

Data uchwały:
2019-02-14

Numer uchwały:
IV.30.2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 14 lutego 2019 r.