W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019.


Data uchwały:
2019-02-14

Numer uchwały:
IV.29.2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 14 lutego 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko-Pomorskiego