Baruchowo dnia: 2019-01-17

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.24.2018.KG                                                                                                 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Baruchowo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15/01/2019 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 80 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

SoftGIS s.c.

ul. Mulicka 6/14

51-315 Wrocław

81.180,00 zł

do dnia

31.10.2019 r.

36 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

2

Projektowanie Urbanistyczne

Martynian Szreder

ul. Kluczborska 29/26A

31-271 Kraków

68.880,00 zł

do dnia 31.08.2019 r.

36 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

3

Krajowy Instytut Politechniki Przestrzennej

i Mieszkalnictwa

ul. Targowa 45

03-728 Warszawa

125.755,20 zł

do dnia 31.10.2019 r.

36 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

4

"Expanse"

Krzysztof Paraszewski

Gąsawy Rządowe - Niwy 28

26-502 Jastrząb

77.490,00 zł

do dnia 31.08.2019 r.

36 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

5

Maria Szejnfeld

ul. Jarosława Maciejewskiego 2c/11

61-606 Poznań

58.000,00 zł

do dnia 31.08.2019 r.

36 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

6

BUDPLAN Sp. z o.o.

ul. Kodreckiego 20/10

04-390 Warszawa

122.877,00 zł

do dnia 31.10.2019 r.

36 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

7

MONDRA design

mgr inż. arch. Łukasz Woźniak

ul. Długa 21

95-030 Rzgów

78.720,00 zł

do dnia 31.08.2019 r.

36 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

8

Biuro Urbanistyczne PPP Sp. z o.o.

ul. Grottgera 26/3

80-311 Gdańsk

72.078,00 zł

do dnia 31.10.2019 r.

36 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

 

Zamawiający