W sprawie:
przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Data uchwały:
2018-12-20

Numer uchwały:
III.26.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 20 grudnia 2018 r.