W sprawie:
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na rok 2019


Data uchwały:
2018-12-20

Numer uchwały:
III.23.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2019 r.