W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2019-2031

Data uchwały:
2018-12-20

Numer uchwały:
III.22.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2019 r.