W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2019

Data uchwały:
2018-12-20

Numer uchwały:
III.21.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj.- Pom.