W sprawie:
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Data uchwały:
2018-12-07

Numer uchwały:
II.20.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 7 grudnia 2018 r.