W sprawie:
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2018-12-07

Numer uchwały:
II.17.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 21 listopada 2018 r.