W sprawie:
powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej

Data uchwały:
2018-11-21

Numer uchwały:
I.9.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 21 listopada 2018 r.