W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Baruchowo na lata 2012-2020

Data uchwały:
2018-11-15

Numer uchwały:
L.342.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 15 listopada 2018 r.