W sprawie:
uchwalenia programu współpracy gminy Baruchowo w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data uchwały:
2018-11-15

Numer uchwały:
L.341.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 15 listopada 2018 r.