W sprawie:
określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Data uchwały:
2018-11-15

Numer uchwały:
L.340.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2019 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego