W sprawie:
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpad


Data uchwały:
2018-11-15

Numer uchwały:
L.338.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.