W sprawie:
Zmian w budżecie Gminy Baruchowo w 2004r.

Data uchwały:
2004-09-30

Numer uchwały:
XX/118/04

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia