W sprawie:
przyjęcia informacji Przewodniczącego Rady Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Baruchowo

Data uchwały:
2018-10-29

Numer uchwały:
XLIX.335.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 29 października 2018 r.