W sprawie:
przyjęcia informacji Wójta Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych złożonych
przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta


Data uchwały:
2018-10-29

Numer uchwały:
XLIX.334.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 29 października 2018 r.