W sprawie:
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek
ochotniczej straży pożarnej na 2019 rok


Data uchwały:
2018-10-29

Numer uchwały:
XLIX.333.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.