Baruchowo dnia: 2018-10-19

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.10.2018.KG                                                                                                 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Baruchowo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18/10/2018 o godz. 10:00.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi dla:

części 1 zamówienia w wysokości 130 000.00 zł brutto;

części 2 zamówienia w wysokości 220 000.00 zł brutto;

części 3 zamówienia w wysokości 11 000.00 zł brutto;

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nr

zadania

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

1

2

COMPENSA TU S.A. VIG Oddział w Płocku

ul. Miodowa 1

09-400 Płock

259 500.00 zł

1

3

COMPENSA TU S.A. VIG Oddział w Płocku

ul. Miodowa 1

09-400 Płock

5 151.00 zł

2

2

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Warszawie

ul. Kaczmarskiego 35/U2

02-679 Warszawa

247 254.00 zł

2

3

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Warszawie

ul. Kaczmarskiego 35/U2

02-679 Warszawa

6 118.65 zł

3

1

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Toruniu  Oddział we Włocławku

Warszawska 17

87-800 Włocławek

128 610.00 zł

3

3

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Toruniu  Oddział we Włocławku

Warszawska 17

87-800 Włocławek

8 175.00 zł

4

2

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 146B

87-100 Toruń

200 982.00 zł

5

1

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Region Zachodni Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Toruniu

ul. Kościuszki 71

87-100 Toruń

82 815.57 zł

6

2

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

ul. Noakowskiego 22

00-668 Warszawa

215 812.50 zł

6

3

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

ul. Noakowskiego 22

00-668 Warszawa

5 640.00 zł

 

 

Zamawiający