W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2018-2028

Data uchwały:
2018-10-11

Numer uchwały:
XLVIII.326.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 11 października 2018 r.