W sprawie:

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2018-09-10

Numer uchwały:
XLVII.323.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego