W sprawie:

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Baruchowo na cele niezwiązane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu.

 

Data uchwały:
2018-09-10

Numer uchwały:
XLVII.322.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego