W sprawie:

zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Data uchwały:
2018-09-10

Numer uchwały:
XLVII.321.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 10 września 2018r.