W sprawie:

zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo 2018

Data uchwały:
2018-09-10

Numer uchwały:
XLVII.320.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 10 wrzesnia 2018r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzedowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego