W sprawie:

wyrażenia zgody na przyjecie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Baruchowo w sezonie zimowym 2018/2019, powierzonych przez Powiat Włocławski

Data uchwały:
2018-09-10

Numer uchwały:
XLVII.319.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 10 września 2018r.