W sprawie:

przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2018-09-10

Numer uchwały:
XLVII.318.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 10 września 2018r