Baruchowo dnia: 2018-08-01

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.09.2018.KG                                                                                              

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na: Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Baruchowo w ramach Funduszu Sprawiedliwości odbyło się w dniu 31/07/2018 po godz. 10:30.

Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, środki w wysokości: 49 000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Uwagi

1

Arpapol Sp. z o.o.

ul. Karmelkowa 29

52-437 Wrocław

56 440,33 zł

-

2

P.P.U.H. Supron 1 Spółka Jawna Zenon Pisany, Zygmunt Czarnota

ul. Kluczewska 3

32-300 Olkusz

57 756,60 zł

-

3

Sklep Pożarniczy FLORIAN

ul. Wrocławska 188a

62-800 Kalisz

56 647,99 zł

-

4

CZARMED Łukasz Czarnecki

ul. Jabłoniowa 7

95-020 Stróża

53 837,39 zł

-

5

FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz - Sokół

ul. 1-go Maja 23

26-020 Chmielnik

54 747,24 

Oferta wpłynęła o godzinie 10:02

6

SKLEP999 Monika Olejko

ul. Józefa Lompu 11

67-200 Głogów

58 452,45 

Oferta wpłynęła o godzinie 10:35

7

Sprzedaż Serwis STHIL Stanisław Lisowski

ul. Bartoszycka 9B

11-100 Lidzbark Warmiński

14 760,00 

Oferta złożona tylko na pilarkę ratowniczą. Oferta wpłynęła o godzinie 10:35

 

Zamawiający