W sprawie:
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2018-07-02

Numer uchwały:
XLV.311.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2018 r.