W sprawie:
rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie

Data uchwały:
2018-07-02

Numer uchwały:
XLV.309.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 2 lipca 2018 r.