W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2018-2028

Data uchwały:
2018-07-02

Numer uchwały:
XLV.308.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 2 lipca 2018 r.