W sprawie:
zmieniająca uchwałę sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018

Data uchwały:
2018-07-02

Numer uchwały:
XLV.307.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 2 lipca 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego