W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji Gminy Baruchowo na lata 2017-2023

Data uchwały:
2018-06-01

Numer uchwały:
XLIV.304.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 czerwca 2018 r.