W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Baruchowo

Data uchwały:
2018-06-01

Numer uchwały:
XLIV.303.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 czerwca 2018 r.